SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.

O nás

SES Bohemia Engineering, a.s. je akciová společnost se sídlem v Praze, která byla založena v roce 1998. Dodavatelský program společnosti zahrnuje hlavně oblast komunální a průmyslové energetiky s důrazem na ochranu životního prostředí. Dále je zaměřen na ekologizace, rekonstrukce a modernizace stávajících provozů včetně generálních oprav jejich technologických zařízení.

Jedná se o nejnovější, ekologicky šetrné technologie čištění a úpravy vod, nejmodernější konstrukce kotlů v početných vývojových řadách s účinností na různé druhy paliv, tlakové nádoby, ocelové konstrukce a potrubí. Společnost se zabývá projekční, konstrukční a dodavatelskou činností včetně montáže a uvedení do provozu. K uvedeným technologiím dodává společnost veškeré příslušenství a doplňky dle potřeb provozovatele.

Společnost dále zajišťuje dodávky v oblastech systému kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systému elektro a MaR v komplexním rozsahu – od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.

Vedení společnosti

Vedení společnosti Ing. PAVEL TICHÝ Předseda představenstva
Vedení společnosti Ing. FRANTIŠEK URBANÍK, Ph.D Místopředseda představenstva
Vedení společnosti Ing. MICHAL ARNOLD Člen představenstva